Tilbud

- Internasjonale varetransporter
- Spedisjon
- Brukt klær importert fra Tyskland, England og skandinaviske land
- Løpende reparering av lastebiler
- Dekkservice for lastebiler